Digitaalinen media oppimisprojektina – luentopäiväkirja: Monilukutaito

Digitaalinen media oppimisprojektina 2014-luentosarjan ensimmäisellä luennolla (Oulun yliopisto, KTK) Jari Laru puhui itselleni aivan uudesta käsitteestä, monilukutaidosta. Monilukutaito on uunituore käsite ja se on vasta muokkaus- ja kehittelyvaiheessa, ei vielä vakiintunut. Ehkä juuri tästä syystä monilukutaito tuntui monesta luennolle osallistuneesta (allekirjoittanut mukaan lukien) vaikeaselkoiselta, laajalta ja sumeareunaiselta.

Käsite on suomennos englannin sanasta multiliteracy, ja sillä pyritään kuvaamaan laajempaa kenttää kuin pelkkä literacy-sana, lukutaito, kuvaa. Ymmärsin, että monilukutaito tarkoittaa kykyä käyttää, tuottaa ja tulkita erilaisia ’tekstejä’, ja että tekstit tarkoittavat tässä tilanteessa laajempaa asiakokonaisuutta kuin pelkästään kirjoitettua kieltä. Myöskään tekstien tuottaminen ei tarkoita pelkästään kirjoittamista, eikä tulkinta tarkoita tekstin analysointia. Tämä käsitteiden päällekkäisyys hankaloitti ymmärtämistä ja odotankin sitä, että käsite ja sen alakäsitteet rajattaisiin uudelleen ja että käsitteen käyttö vakiintuisi. Aihe on tärkeä ja ajankohtainen, ja kasvattajien velvollisuus on taata kasvavalle nuorisolle oikeat, sopivat eväät nykyajan maailmaan – kutsuttiin näitä eväitä millä nimikkeellä tahansa. On muistettava, että lasten ja nuorten (ja sitä kautta myös opettajien) täytyy kyetä vastaamaan ”tulevaisuuden edellyttämään laaja-alaiseen osaamiseen” ja sen tuomiin haasteisiin.

Laru korosti luennolla koulutuksen ja teknologian muutosliikettä ja sitä, että monilukutaidon tulee näkyä näissä muutoksissa selkeästi. Hän mainitsi useasti nyt meneillä olevat pyrkimykset uudistaa opintosuunnitelmia ja painotti myös esiopetuksen opetussuunnitelman tämänhetkistä uudistamista. Mietinkin kasvatustieteen opiskelijana ja etenkin varhaiskasvattajana sitä, miten ajatukset digimedian tehokkaasta integroimisesta opetukseen ja oppimiseen toteutuvat käytännössä ja toimivatko nämä ideat laisinkaan – ja mikäli toimivat, miten uudistukset vaikuttavat varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Monilukutaidon upottaminen uusiin opseihin toimivasti ja aitoa hyötyä tuovalla tavalla on haastavaa, mutta varmasti mahdollista.

Monilukutaidon näkymistä ja sen opetusta haittaavat ainakin ennakkoluulot ja ihmisten mieliin juurtuneet ajattelutavat. Larunkin (2014) mukaan suhtautumistapoja löytyy enemmän kuin yksi. Osa suhtautuu digitaaliseen mediaan ja teknologiaan avoimin mielin, rohkaisten ja kannustaen etsimään ja löytämään keinoja tulkita ja luoda tekstejä, mutta huomattavan monen kanta on rajoittava. Digitaalista mediaa vieroksutaan ja pelätäänkin, ja halutaan suojella lapsia ja nuoria sen haittapuolilta, joita kieltämättä myös löytyy. Tietoturva, turvallisuus ja yksityisyys ovat arvoja, joita tietysti halutaan varjella. Informaatiotulvan luotettavuutta on hankalaa arvioida tai edes opettaa. Kuulin myös erään toisen huomionarvoisen seikan: mitä teknologia tekee pienen lapsen luontaiselle kehitykselle?

Haasteena on myös saada monilukutaidon opetus näkyviin jokaisessa opsissa ja aineessa, kuten luennollakin (2014) korostettiin. Vaarana on jälleen kerran pudota siihen loukkuun, mihin olemme jo aikaisemmin astuneet: konstruoidaan laajat, moniulotteiset opintosuunnitelmat ja hankitaan läjäpäin kalliita laitteita ja sovelluksia ja suorastaan kylvetetään oppilaat niissä, mutta todellinen hyöty on pieni, sillä näitä ideoita ei osata soveltaa opetuksessa. Siksi monilukutaitoa käsitteenä tulisi yksinkertaistaa ja panostaa sen opetusta suomalaisessa opettajankoulutuksessa. Opettaja ei voi opettaa, jos hän ei itse ymmärrä eikä kykene soveltamaan opetuksessaan opsissa esiteltyjä ideoita ja ajatuksia.

Lähde: Jari Laru. Digitaalinen media oppimisprojektina 2014 -luentosarja. Oulun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s